«Πράσινος Τουρισμός»: Εγκρίθηκαν 236 επενδύσεις ύψους € 33.5 εκ.


Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλου Γερουλάνου εντάχθηκαν τις τελευταίες μέρες στο Πρόγραμμα«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» τουΕΣΠΑ236 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού € 33.5 εκ.
Τα επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν αφορούν σε όλους τους τύπους υφιστάμενωνξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Ξενοδοχεία, Campings, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Διαμερίσματα) και αποσκοπούν: στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),
στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης νερού, στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, στην επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων, στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικά / ενεργειακάφιλικών τεχνολογιών και μηχανολογικού εξοπλισμού, στην ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών, στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προτύπων και, τέλος, στην ενημέρωση και προβολή του περιβαλλοντικού «προφίλ» των επιδοτούμενων επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα οι τουριστικές μονάδες μέσω της ενίσχυσης τους από το Πρόγραμμα επιτυγχάνουν:

1. Μείωση λειτουργικού κόστους, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων
2. Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών – Προσέλκυση νέων πελατών
3. Οικολογική πιστοποίηση
4. Ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης
5. Ενίσχυση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Η κατανομή των επιχειρήσεων ανά γεωγραφική περιφέρεια έχει ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΔ. ΕΠΙΧΟΡ
ΑΝ. ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ172.464.423,64994.129,78
ΑΤΤΙΚΗ122.471.465,83988.586,33
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ91.158.935,76463.574,30
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ81.104.313,59441.725,44
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ4471.621,10188.648,44
ΗΠΕΙΡΟΣ11818.350,67327.340,27
ΘΕΣΣΑΛΙΑ182.040.659,37818.013,75
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ172.914.404,381.165.761,75
Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ383.666.226,461.466.490,58
ΚΡΗΤΗ519.707.020,013.882.808,01
Ν. ΑΙΓΑΙΟ344.152.320,881.673.760,13
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ8976.745,52401.137,71
ΣΤΕΡΕΑΕΛΛΑΔΑ91.518.245,58623.868,85
ΣΥΝΟΛΟ23633.464.732,80        13.435.845,34


econews.gr

Σχόλια