ΣΗΜΕΡΑ Free Psychedelic Party για την ΕΠΙΒΙΩΣΗ


Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011, 23:00 Πολυτεχνείο
Free Psychedelic Party για την οικονομική ενίσχυση αστέγων της πρώην κατάληψης ΕΠΙΒΙΩΣΗ. 
Στα Decks Pafilas Aristos Mo! Lektor και Visual Void στα Visual κ Deco.

f/b Ανοιχτή Κοινωνική Κατάληψη «Επιβίωση»

Σχόλια