Πάνω στον Τοίχο ή αλλιώς αλληλεπίδραση


Ο τοίχος είναι κοινός κατά μια έννοια. Τον προσπερνάμε αλλά δεν σημαίνει πως δεν μας αγγίζουν αυτά που μας λέει. Με το τρόπο του αλληλεπιδρά μαζί μας, ουσιαστικά αλληλεπιδράση γίνεται μεταξύ των άνθρωπων με γέφυρα τον ίδιο.

Είναι υπέροχο που το video που προηγήθηκε το έστειλε κάποιος από τους αναγνώστες του Keep Life. Αυτό είναι αλληλεπίδραση.

Σχόλια