αίρχωνε κρηστούγαινα & Πρωτοχρονειά γιεα
Με αφορμή το ανορθόγραφο (οινο)πνεύμα που μας διακρίνει ως ανθρώπινες υπάρξεις.

Σχόλια