Κατά που να.....

Τι κι αν περνά ο καιρός; Το διαχρονικό (το όποιο) δεν έχει όρια, είτε αφορά τον πομπό, είτε τον δέκτη. Ίσως αν είχε όρια τα πράγματα να 'ταν αλλιώς.

Σχόλια