Αλλιώς;

Ψάχνοντας το αρχείο μου βρήκα παλιά αποκόματα, πολύ παλιά. Κάποιοι πολιτικοί με διαφορετική περιγραφή εικόνας. Πόσο διαφορετικοί θα 'ναι από αυτή τη περιγραφή μετά τις εκλογές;

Σχόλια