Πάμε παγκάκι


Επειδή πολλές φορές τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, στη θέση των πληροφοριών του δελτίου τύπου οι παραπάνω φωτογραφίες. 
Και επειδή μια εικόνα χίλιες λέξεις, φανταστείτε πόσες λέξεις (και σκέψεις) θα 'ρθουν με περισσότερες εικόνες παρακολουθώντας την εκδήλωση με τα 27 παγκάκια.
Εκδήλωση που διοργανώνουν τα προγράμματα και οι μονάδες του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) στη Θεσσαλονίκη.


Σχόλια