Στιγμή


Το προσκύνημα στον ήλιο τη στιγμή που μπαίνει στο σπίτι του. Η φουσκωτή βάρκα, η σκηνή, το αυτοκίνητο, η τέντα, η παλιά βάρκα. Την επόμενη πάλι θα συναντηθούν ξανά.

Σχόλια