Εκλογές


Είναι μπέρδεμα μεγάλο το όλο σκηνικό που το λεν εκλογικό.

Η πλειοψηφία η συντριπτική ασχολείται μόνο την περίοδο αυτή, την προεκλογική.

Ελάχιστοι ή λίγοι πολλοί ασχολούνται με τη πολιτική όσο η τετραετία διαρκεί.

Χαμένοι στις δουλειές στα θέματα τα σοβαρά της μέρας που περνά.

Που να βρεθεί χρόνος για ανάγνωση και ψάξιμο θέλει πολύ για γνώση ουσιαστική.

Η τσέπη είναι αδειανή λένε πολλοί και η γνώση έχει χαθεί δίχως κανείς να αναρωτηθεί.

Οι πολιτικοί είναι εκεί και θυμούνται το λαό για την είσοδο τους στη βουλή.

Οι αρχηγοί είναι αυστηροί αλλά ο κόσμος αποφασίζει ποιος θα βγει.

Οι εκλογές είναι πράξη σοβαρή, μα οι πολλοί λειτουργούν σαν τα πρόβατα στο μαντρί.

Ο νόμος ο εκλογικός είναι ρητός, κι ο πρώτος βγαίνει πιο δυνατός και μικρός ο μένει μικρός.

Αφίσες μας ρυπαίνουν χωρίς να τις μαζεύουν.

Η ψήφος είναι μυστική και η ζωή μας σοβαρή.

Λίγα λόγια για τις εκλογές, με σκέψεις πιο πολλές.

Σχόλια