Σάββατο 01.09.2007 18:00Μπορεί η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα να είναι μακρυά από την Πελοπόνησο και την Έυβοια αλλά αναπνέει τον ίδιο αέρα, το ίδιο οξυγόνο. Ξέρει από φωτιές και αγαπά την ζωή και την φύση.

Ας συναντηθούμε όλοι σιωπηλά το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στην Πλατεία Αριστοτέλους μπροστά στη Θάλλασα.

Για τις ζωές που χάθηκαν και για αυτές που θα χαθούν και θα ταλαιπωρηθούν από την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Στείλτε' το παντού....

Σχόλια