Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Eργαστήρια για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών διοργανώνει το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών.
Στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Α’, 1ος όροφος, Λιμάνι)

1ο εργαστήριο: Σάββατο 17 Μαρτίου, 12.00-14.00 Ο κόσμος μέσα από ένα κάδρο
2ο εργαστήριο: Σάββατο 31 Μαρτίου, 12.00-14.00 Η φωτογραφία του εαυτού μου
3ο εργαστήριο: Σάββατο 21 Απριλίου, 12.00-14.00 Φανταστικές ιστορίες Ι
4ο εργαστήριο: Σάββατο 12 Μαΐου, 12.00-14.00 Φανταστικές ιστορίες ΙΙ
5ο εργαστήριο: Σάββατο 26 Μαΐου, 12.00-14.00 Παραμύθια και φωτογραφίες 
thestival.gr

Σχόλια